Posts Tagged ‘vi phạm’

Vật xê dịch được tự nhiên

Đã bao giờ bạn gặp rắc rối với việc xử lý những vật thể trên sân golf như sỏi, đá, lá cây…? Tìm hiểu những quy định dưới đây sẽ giúp bạn luôn là người chơi đúng luật. Định nghĩa “Vật xê dịch được” là các vật thể tự nhiên như: sỏi đá, lá cây, [...]