Posts Tagged ‘mê tín dị đoan’

Những điều mê tín dị đoan trong golf

Golf là một môn thể thao mà người chơi phải dùng gậy dài đưa một quả bóng nhỏ đi hơn năm nghìn thước Anh. Không những thế, người chơi còn phải chiến đấu với yếu tố gió, nhiệt độ, mưa, sương mù, bạn chơi cùng và cả bản thân người chơi bằng cách phối hợp [...]