Ứng dụng tính toán Handicap


Ứng dụng tính handicap thích hợp với điểm thi đấu trên sân tiêu chuẩn 18 hố và dài hơn 3.000 yards.
Round # USGA

Course

Rating

USGA

Course

Slope

18-hole

score

Round #1
Round #2
Round #3
Round #4
Round #5
Round #6
Round #7
Round #8
Round #9
Round #10
Round #11
Round #12
Round #13
Round #14
Round #15
Round #16
Round #17
Round #18
Round #19
Round #20
Handicap Index