Posts Tagged ‘Express’

AimPoint Green Reading đã trở lại Hà Nội

Target Golf Coaching trân trọng thông báo rằng AimPoint Green Reading đã trở lại Hà Nội ngày 11/05/2014. Lớp học sẽ được tổ chức trên sân golf Đầm Vạc – Vĩnh Yên, do huấn luyện viên cao cấp của AimPoint , phụ trách khu vực châu Á và Úc : Steven Giuliano trực tiếp giảng [...]