Posts Tagged ‘điểm tiếp xúc’

Handicap và điểm tiếp xúc bóng

Tom Stickney II, người từng đạt nhiều danh hiệu về hướng dẫn golf trên các báo golf hàng đầu của Mỹ, vừa đưa ra một phân tích về điểm tiếp xúc bóng của các nhóm người chơi có handicap khác nhau nhằm giúp họ tự điều chỉnh và phát triển khả năng đánh bóng tốt [...]