Handicap và điểm tiếp xúc bóng


Tom Stickney II, người từng đạt nhiều danh hiệu về hướng dẫn golf trên các báo golf hàng đầu của Mỹ, vừa đưa ra một phân tích về điểm tiếp xúc bóng của các nhóm người chơi có handicap khác nhau nhằm giúp họ tự điều chỉnh và phát triển khả năng đánh bóng tốt hơn.
Diem-tiep-xuc-bong-và-hdcp-Pro

Dấu bóng của người chơi chuyên nghiệp. Hình chụp: golfWRX

Tom cho sơn đầu cây driver bằng một lớp sơn phủ nhẹ và ướt giúp có thể lưu lại điểm tiếp xúc với bóng sau khi đánh. Ông cho những người tham gia buổi thử nghiệp được đánh 10 lần làm quen trước khi đánh chính thức và kết quả như sau:

Người chơi chuyên nghiệp có điểm tiếp xúc ngay giữa mặt gậy và hơi hướng xuống dưới. Trong khi đó, golfers có handicap khoảng 0 cũng có kết quả tương tự, tuy nhiên họ không ổn định bằng:
Diem tiep xuc bong và hdcp 0

Dấu bóng của người chơi có HDC 0. Hình chụp: golfWRX

Người chơi có handicap khoảng 5 khá giống với 7, tiếp xúc bóng giữa mặt gậy nhưng không ổn định bằng và bắt đầu hướng lên trên

…handicap 5

Diem tiep xuc bong và hdcp 5

Dấu bóng của người chơi có HDC 5. Hình chụp: golfWRX

…handicap 7

Diem tiep xuc bong và hdcp 7

Dấu bóng của người chơi có HDC 7. Hình chụp: golfWRX

Người chơi có handicap 10 đã bắt đầu xuất hiện các điểm tiếp xuống lệch và hướng hẳn lên trên:

Diem tiep xuc bong và hdcp 10

Dấu bóng của người chơi có HDC 10. Hình chụp: golfWRX

Người chơi có handicap 15 và 20 đã bắt đầu không ổn định về điểm tiếp xúc và có phương hướng lên trên nhiều hơn

…handicap 15

Diem tiep xuc bong và hdcp 15

Dấu bóng của người chơi có HDC 15. Hình chụp: golfWRX

…handicap 20

Diem tiep xuc bong và hdcp 20

Dấu bóng của người chơi có HDC 20. Hình chụp: golfWRX

Người chơi có handicap 25 và 30 bắt đầu thiếu chính xác và dấu bóng trãi tràn mặt gậy

…handicap 25

Diem tiep xuc bong và hdcp 25

Dấu bóng của người chơi có HDC 25. Hình chụp: golfWRX

…handicap 30

Diem tiep xuc bong và hdcp 30

Dấu bóng của người chơi có HDC 30. Hình chụp: golfWRX

Bài khảo sát nhỏ của Tom Stickney II giúp chúng ta tự nhìn lại trình độ của mình và có thể đưa ra các thay đổi cần thiết khi tập trung chú ý vào điểm tiếp xúc bóng hơn mỗi lần đánh.

Lan Ngọc/ YeuGolf.com

Les duex Éléphants